otoju-fukuzawa-529x1024

Otoju Fukuzawa

Formado no Japão e aplica o shiatsu, setai, balance control para relaxamento e tratamento de dores.